Välkommen till konferens!

Överenskommelse mellan Social Ekonomi, Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Målgrupp: För Politiker Tjänstemän och representanter för den Sociala Ekonomin

Datum: tisdag 17 september  ●  Plats: Ljungskile Folkhögskola  ●  Tid: 09.00 – 16.00

 

► Anmäl dig här (sista anmälningsdag 2013-08-30)

 

Information om dagen finns också på: http://www.vgregion.se/130917

 

En Överenskommelse syftar till att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare och att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom offentlig sektor.

För att få erfarenheter och tankar från Dig som arbetar med detta inbjuds Du till en dag med både workshop och inspiration.

 

Bakgrund. Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn, i ekonomiska föreningar och/eller kooperativ och som varken är privat eller offentligt.

Företrädare för den sociala ekonomin skrev i februari 2011 till regionstyrelsen och önskade att en överenskommelse mellan regionen och den idéburna sektorn skulle göras, för att stärka partnerskapet.

Hösten 2012 samlades representanter från de båda sektorerna och en arbetsgrupp utsågs med representation från den sociala ekonomin i Västra Götaland, samt tjänstemän och politiker från Västra Götalandsregionen.

Det främsta syftet med konferensen är att inhämta synpunkter i workshopsform, där ni som deltagare ges möjlighet att påverka det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.  Konferensen ska även föra ut information om processen och öka kunskapen.

Detta är ett led i att skapa ett bättre klimat för samarbete och partnerskap för de idéburna organisationerna/ föreningarna och de kommunala/regionala företrädarna.

 

Program

Moderator: Thomas Forslin, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

 

09.00 Fika

09.30 Inledning, Ulrika Frick, Politiker i Västra Götalandsregionen, Miljöpartiet och ordförande i SER Social

Ekonomins råd.

Processledare, Birgitta Adler, Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen, Kultursekretariatet

Camilla Olsson, Processledare, Coompanion

10.00 Nu och då, en reflektion över hur den Sociala ekonomins roll ändrats lokalt nationellt och ur EU perspektiv

Raymond Svensson fd utredare om social ekonomi i Västra Götalandsregionen, Kommunledningspolitiker i            Haninge och ordförande i CIVOS

10.40 Paus

11.00 Erfarenheter av den nationella överenskommelsen inom det sociala området samt processer på regional

och lokal nivå Anna-Karin Berglund, Fil.dr. Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, Avd för ekonomi och styrning Uppföljningsarbetet av den nationella överenskommelsen

Jenny Ögren, Verksamhetsledare på nationella kansliet för Överenskommelsen på det sociala området

11.40  Rapport från andra regionala överenskommelseprocesser

12.00  Lunch

13.00  Kulturinslag

13.30  Inledning Workshop

15.00  Återsamling och rapportering

16.00  Avslut