Styrelsen

Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg
c/o Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg

Storgatan 20B
521 42 Falköping
Tel. 0515 155 50

E-post: info@sensskaraborg.se
Kontaktperson för SENS är Mirtha Vergara, e-post: mirtha@sensskaraborg.se
SENS styrelse 2012:

Ordförande: Anne Svensson, Föreningen Kvinna Skaraborg anne.m.svensson@vgregion.se

Vice ordförande: Helena Dahlström, Fågelsjö i kulturbygd helena.dahlstrom@skovde.se
Sekreterare: Conny Hante, Det Finns Bruk för Alla conny.hante@brukforalla.se
Kassör: Kristina Berneholm, Coompanion Skaraborg, kristina.berneholm@coompanion.se
Ordinarie ledamöter:
Petra Wirtberg, LRF petra.wirtberg@lrf.se
Sven Erik Åstrand, HSO se.astrand@hotmail.com
Yvonne Bergman Lundin, SV Skaraborg/Vadsbo, Yvonne.bergman@sv.se
Gerth Bragnå, Falbygdens Mat&Kultur gerth@bragna.se
Ersättare:
Hans Lundmark, Hela Sverige Ska Leva hans.lundmark@r.lrf.se
Anita Johansson, Hela Sverige Ska Leva anita.johansson@helasverige.se