Socialt Entreprenörskap program 2013-14

Inbjudan – utlysning inom programmet Socialt Entreprenörskap i Västra Götaland
Programmet Socialt Entreprenörskap vill mobilisera och synliggöra innovativa och entreprenöriella insatser inom den sociala ekonomin. Programmet vänder sig till organisationer inom den sociala ekonomin såsom föreningar, stiftelser och kooperativ.
Det är nu dags för en ny ansökningsomgång! Den här gången finns det två typer av projektmedel att söka: SE Förstudie/Idéutveckling (max 50 000 kr) eller SE Utvecklingsprojekt (max 200 000 kr).

Sista ansökningsdag för projekt är den 31 oktober 2013 respektive 30 mars 2014

All information för ansökan hittar du på www.vgregion.se/socialtentreprenorskap. Där kan du även läsa om de projekt som blivit beviljade stöd i tidigare ansökningsomgångar.
Med vänliga hälsningar
Lisa Lundin
Handläggare av programmet Socialt Entreprenörskap