Pengar & Projekt inom den sociala ekonomin i Skaraborg

3 informationskvällar om den sociala ekonomin.
3 olika platser i Skaraborg.
3 punkter varje kväll.

Platser: 7 november i Mariestad (studieförbundet Vuxenskolans lokal)

19 november i Lidköping (studieförbundet Vuxenskolans lokal)

27 november i Tidaholm (studieförbundet Vuxenskolans lokal)

Varje kväll startar kl 18.15 med fika. Kl. 18.30 startar programmet.

Infopunkter:

– Socialt Entreprenörskap 2014
Hur, var och när kan du och din förening söka pengar från regionens program under 2014?

– Överenskommelsen
Förhållandet mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen.

– Sociala Plattformar
Ett regionalt projekt där Skaraborg deltar för att stärka den sociala ekonomin i hela Västra Götaland.

Välkomna!