Kreditgarantiföreningen

FINANSIERING TILL FÖRENINGAR

KGF Social Ekonomi Västra Götaland erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, sociala företag, samfund, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland.

Vi erbjuder bl a borgen då er organisation behöver banklån för t ex investeringar. På så sätt behöver inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen. Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowdfunding, att finna externt kapital. Vi samarbetar bl a med Coompanion, Ekobanken och Almi.

 

Rådgivning

Tillsammans med Coompanion erbjuder vi rådgivning kring finansiering av er verksamhet. Hur ni kan minimera ert kapitalbehov, hur hitta finansiärer, hur förbereda sig inför bankbesöket, genomgång av budget, ekonomi,

affärsplan.

 

Nätverk

Genom samarbete med bl a Ekobanken, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, Almi med flera kan vi erbjuda mer kapital och fler finansiella lösningar anpassat till just ert behov.

 

Bootstrapping

I diskussion med oss kan vi tillsammans finna vägar som minskar ert behov av kapital, visa på alternativa vägar till finansiering, t ex dela resurser, låna resurser, finna gratis resurser och offentliga medel.

 

Garantier

Vi erbjuder garantier, upp till 60% av behovet, vilket gör att bankens krav på personlig borgen minskar och därmed den personliga risken för styrelseledamöter och medlemmar.

 

Placering i förlagsinsatser

Vi kan placera kapital i ekonomiska föreningar, som förlagsinsatser, ett sätt att få kapitaltillskott. Avkastningen beslutas av den ekonomiska föreningen årligen.

 

Placering i aktieandelar

I medlemsägda aktiebolag, bygdebolag, gemenskapsbolag m fl, kan vi placera kapital i aktieandelar i verksamheten.

 

Mjuka lån

Dvs lån där räntan bestäms i relation till verksamhetens utveckling, omsättning eller resultat.

 

Vill du investera

Kontakta oss om du vill investera i verksamheter inom social ekonomi. Just nu söker Le Mat Bed and Breakfast investerare.

Vi har stöttat 23 verksamheter:

cum pane Ekologiskt bageri, Le Mat Bed and Breakfast,  Kaprifolkött, Västsvensk Byggkonst m fl

 

Projekt

KGF har fått projektfinansiering från VGR och Tillväxtverket för att utveckla finansieringslösningar för sociala företag och social ekonomi. Under året kommer vi att testa nya modeller för finansiering och sprida erfarenheter kring detta.

 

Om oss

Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland är en ekonomisk förening som ägs av 46 medlemmar (föreningar, kooperativ och banker), org.nr. 769613-7848.

Verksamheten medfinansieras främst av VGR samt Coompanion.

 

Kontakta:

Delregional kontaktperson Fyrbodal: Ann Uggla Flodin Tfn 0705-92 90 95

Epost: ann.uggla.flodin@coompanion.se

 

Delregional kontaktperson Skaraborg: Maria Henriksson Tfn 0708-176 604

Epost: maria.henriksson@coompanion.se

 

Delregional kontaktperson Sjuhärad: Anders Lindauer Tfn 0730-63 70 22

Epost: anders.lindauer@coompanion.se

 

Ordförande:  Claes Bergqvist Tfn: 0706-28 42 99 e-post: claesbergqvist@telia.com

 

Verksamhetsledare & delregional kontaktperson Göteborg: Jan Svensson Tfn: 031-744 01 69

Epost: jan.svensson@coompanion.se

 

Adress:

KGF Social Ekonomi c/o Coompanion

Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg

http://kgfsocialekonomi.se/Finansiering