Nu ska det börjas byggas hus i Skara

Ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram för Skara kommun har tagits fram som visar vilka bostäder som ska byggas och var de ska placeras. Det främsta målet med den här planen är att bygga fler bostäder i Skara.

Bostadsförsörjningsprogrammet går igenom vilka bostäder som behöver byggas och hur utvecklingen kommer att ske mellan 2016-2018. De har kommit fram med fem stycken bosociala grupper som behöver extra uppmärksamhet. Dessa grupper är äldre, nyanlända, vuxna, unga och personer med särskilda behov, samt nya bosatta.

Det största behovet är hyresrätter. Det handlar framförallt om mindre hyresrätter med ett eller två rum och kök. Det har även kommit önskemål från den äldre befolkningen om att bygga centrala hyresrätter med hiss så att de kan flytta till centrum från sina hus, enligt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S).

Redan nu ser man en stor bostadsbrist i Skara och planen är att vända på detta och skapa en god bostadsmarknad. Det gäller att öka takten rejält, då det för tillfället endast byggs en tredjedel av vad som behövs. Skara kommun och kommunala bolaget Centrumbostäder kan göra en del för att minska bostadsbristen, men inte allt. Det finns förslag om att starta en bostadskö i Centrumbostäder, samt att göra om vissa redan existerande lokaler till bostäder för att skynda på hela processen. Det har även kommit förslag från diverse arkitekter runtom i landet att göra det mer attraktivt att bo utanför centrum genom att bygga nya hus till familjer. De vill see fler familjer beställa husbroschyrer och bygga sina egna hus, istället för att vänta på att kommunen ser till att  det byggs. Detta kommer gynna både områdena utanför centrum, samt den centrala delen av Skara då det kommer bli mer tätbefolkat och på så vis gynna ekonomin.

Karta på Skara Kommun

När kan byggplanerna sätta igång?

Planerna på att bygga sattes igång redan under 2016, men det fortsätts att diskutera kring kvarteret Munin och det finns villatomter vid vårdcentralen, Sörskogen och Skaraberg där det pågår byggande.