Nu ska det börjas byggas hus i Skara

Nu ska det börjas byggas hus i Skara

Ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram för Skara kommun har tagits fram som visar vilka bostäder som ska byggas och var de ska placeras. Det främsta målet med den här planen är att bygga fler bostäder i Skara. Bostadsförsörjningsprogrammet går igenom vilka bostäder som behöver byggas och hur utvecklingen kommer att ske mellan 2016-2018. De har kommit fram med fem stycken bosociala grupper som behöver extra uppmärksamhet. Dessa grupper är äldre, nyanlända, vuxna, unga och personer med särskilda behov, samt nya bosatta. Det största behovet är hyresrätter. Det handlar framförallt om mindre hyresrätter med ett eller två rum och kök. Det har även kommit önskemål från den äldre befolkningen om att bygga centrala hyresrätter med hiss så att de kan flytta till centrum från sina hus, enligt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S).…
Read More
Pengar & Projekt inom den sociala ekonomin i Skaraborg

Pengar & Projekt inom den sociala ekonomin i Skaraborg

3 informationskvällar om den sociala ekonomin. 3 olika platser i Skaraborg. 3 punkter varje kväll. Platser: 7 november i Mariestad (studieförbundet Vuxenskolans lokal) 19 november i Lidköping (studieförbundet Vuxenskolans lokal) 27 november i Tidaholm (studieförbundet Vuxenskolans lokal) Varje kväll startar kl 18.15 med fika. Kl. 18.30 startar programmet. Infopunkter: - Socialt Entreprenörskap 2014 Hur, var och när kan du och din förening söka pengar från regionens program under 2014? - Överenskommelsen Förhållandet mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. - Sociala Plattformar Ett regionalt projekt där Skaraborg deltar för att stärka den sociala ekonomin i hela Västra Götaland. Välkomna!  
Read More

Välkommen till konferens!

Överenskommelse mellan Social Ekonomi, Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Målgrupp: För Politiker Tjänstemän och representanter för den Sociala Ekonomin Datum: tisdag 17 september  ●  Plats: Ljungskile Folkhögskola  ●  Tid: 09.00 - 16.00   ► Anmäl dig här (sista anmälningsdag 2013-08-30)   Information om dagen finns också på: http://www.vgregion.se/130917   En Överenskommelse syftar till att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare och att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom offentlig sektor. För att få erfarenheter och tankar från Dig som arbetar med detta inbjuds Du till en dag med både workshop och inspiration.   Bakgrund. Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn, i ekonomiska föreningar…
Read More

Socialt Entreprenörskap program 2013-14

Inbjudan – utlysning inom programmet Socialt Entreprenörskap i Västra Götaland Programmet Socialt Entreprenörskap vill mobilisera och synliggöra innovativa och entreprenöriella insatser inom den sociala ekonomin. Programmet vänder sig till organisationer inom den sociala ekonomin såsom föreningar, stiftelser och kooperativ. Det är nu dags för en ny ansökningsomgång! Den här gången finns det två typer av projektmedel att söka: SE Förstudie/Idéutveckling (max 50 000 kr) eller SE Utvecklingsprojekt (max 200 000 kr). Sista ansökningsdag för projekt är den 31 oktober 2013 respektive 30 mars 2014 All information för ansökan hittar du på www.vgregion.se/socialtentreprenorskap. Där kan du även läsa om de projekt som blivit beviljade stöd i tidigare ansökningsomgångar. Med vänliga hälsningar Lisa Lundin Handläggare av programmet Socialt Entreprenörskap
Read More

Bilaga 1 2013-06-11 Västra Götalandsregionen

Bilaga 1 2013-06-11 Västra Götalandsregionen - Regionutvecklingssekretariatet, Kultursekretariatet, Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli.   Projekt: SROI – Social return of investment - att mäta sociala värden Västra Götalandsregionen erbjuder en kostnadsfri kompetensutbildning och möjlighet till en verksamhetsutveckling för organisationen. SROI är en effektbaserad metod där man mäter faktiska förändringar över tid ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Metoden används inom social ekonomi, offentlig sektor och näringsliv. För den sociala ekonomin är SROI främst en metod för att tydliggöra det sociala värde som skapas till exempel människors ökade välmående, egenmakt, social integration. SROI - att mäta sociala värden är ett projekt som drivs gemensamt av regionutvecklings-sekretariatet, kultursekretariatet, folkhälsokommitténs sekretariat och rättighetskommitténs kansli, med fokus på verksamhetsutveckling inom social ekonomi1. Projektets syfte är metodutveckling och att pröva metoden SROI för att mäta och…
Read More

Tidningen Skaraborgsbygden delar ut pris för lokalutveckling 2013!

Tidningen vill främst uppmärksamma ekonomiska föreningar, kooperativa och sociala företag i Skaraborg där inte vinstintresset är det primära och som har en viktig roll i lokalsamhället Fyll i blankett vid länken: http://www.skaraborgsbygden.se/index.php/page/159/skaraborgsbygdens-pris-fr-lokalutveckling Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Skaraborgsbygden, Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion Skaraborg För mer information kontakta Matz Kindmalm, VD Skaraborgsbygden, e-post matz@skaraborgsbygden.seeller tel.: 0511 302 61 Självklart får Ni gärna höra av er till oss på Coompanion Skaraborg tel.: 0515 155 50  
Read More